АВТОРАМ

Редакція «Енциклопедичного вісника України» пропонує фахівцям з енциклопедичної справи, словникарства, видавничої справи, книгознавства, бібліографістики, біографістики, архівознавства та інших суміжних дисциплін публікувати статті.
 
Вимоги до публікації
  • Приймаємо до друку статті українською, російською та англійською мовами в електронному вигляді на е-адресу esu@esu.com.ua з поміткою у темі листа «Енциклопедичний вісник України».
  • Обсяг статей – до 20 000 знаків (до 0,5 а.а.).
  • Форматування тексту – шрифт, кегль, інтервал, поля – довільне (опрацьовується редакцією).
  • За наявності в статті рисунків (чи інших типів іконографічного матеріалу), а також нестандартних шрифтів додавати їх окремими файлами.
  • Покликання на джерела (цитування) в тексті статті наводити в квадратних дужках: джерело позначати відповідним номером у списку літератури, після двокрапки – номер сторінки, напр.: [12: 44], [3: 105–106]. Якщо покликання – на кілька видань, то між ними ставити крапку з комою, напр.: [10: 155; 11: 102].
  • У списку літератури позиції розташовувати в алфавітному порядку. Літературу оформлювати відповідно до вимог ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».
  • Список літератури дублювати транслітераційно окремим блоком (докладніше).
  • Інформація про автора охоплює: прізвище, ім’я (продублювати в транслітераційно); за наявності: науковий ступінь, вчене звання, почесні та інші звання; місце основної роботи й посаду.
  • До статті додати: (1) анотації українською та англійською мовами; анотації рекомендуємо готувати на основі чіткого викладу результатів дослідження, англійською мовою анотацію бажано подавати розлогішою, ніж мовою статті; (2) ключові слова (українською й англійською мовами); (3) назву статті англійською мовою; (4) прізвище й ім’я транслітерацією); до анотацій додаються ключові (5–10 слів).
  • До статті додати індекс УДК.
2009-2018 © Інститут енциклопедичних досліджень НАН України