Epistolary achievement as a source for biographic articles in EMU (Survey of some historiographic publications by Mykola Stepanenko)

АфіліаціяAll - NASU Institute of Encyclopedic Research, Ukraine

The Encyclopedia Herald of Ukraine
Year: 2017
Volume: 8–9
Pages: 99103


Annotation

The survey is devoted to two publications: Stepanenko, M. (Ed.). (2016). Lysty Yuriia Shevelova do Oleksy Izarskoho. Poltava; Stepanenko, M. (Ed.). (2016). Lysty do Olesia Honchara (vol. 1-2). Kyiv.


References

Oksiuta, Ya., Zhulynskyi, M (Eds.). (2011). Honchar O. Tvory (Vol. 10: Lysty). Kyiv (in Ukrainian).

Stepanenko, M. (Ed.). (2016). Lysty do Olesia Honchara (Vol. 1: 1946–1982). Kyiv (in Ukrainian).

Stepanenko, M. (Ed.). (2016). Lysty do Olesia Honchara (Vol. 2: 1983–1995). Kyiv (in Ukrainian).

Stepanenko, M. (Ed.). (2014). Lysty Yuriia Shevelova do Oleksy Izarskoho. Poltava (in Ukrainian).

Stepanenko, M. (2016). Pysmennytskyi epistoliarii – «Zhyttia u vsikh vymirakh – vid boliuchoi slozy materi i do vsoho zhyvoho, sushchoho na planeti Zemlia…». In Stepanenko, M. (Ed.). Lysty do Olesia Honchara (Vol. 1: 1946–1982, pp. 5-13). Kyiv (in Ukrainian).

Ukrainska literaturna entsyklopediia (1990). (Vol. 2). Kyiv (in Ukrainian).

Yankova, N. (2012). Lystuvannia Maksyma Rylskoho: tematychni oriientyry ta stylovi dominanty.Literaturoznavchi studii, 34, 321-329 (in Ukrainian).


Mykola Zhelezniak, Oleksandr Ishchenko. "Epistolary achievement as a source for biographic articles in EMU (Survey of some historiographic publications by Mykola Stepanenko)." The Encyclopedia Herald of Ukraine, 2017, http://evu.encyclopedia.kiev.ua/en/vol-8-9/epistolary-achievement-as-a-source-for-biographic-articles-in-emu-survey-of-some-historiographic-publications-by-mykola-stepanenko/.