Авторам

Вельмишановні автори!

Редакція «Енциклопедичного вісника України» приймає авторські статті для 11-го випуску видання, що буде опубліковано в кінці 2019 року.

Звертаємо увагу, що редакція «Енциклопедичного вісника України» не стягує коштів з авторів за опублікування статей, так само як і не надає авторських винагород (гонорарів).

Умови подання

Електронний рукопис статті подається до редакції збірника через відповідну онлайн-форму. Через онлайн-форму збирається також супровідна інформація про автора.

Вимоги до рукописів статей

  • Приймаємо до друку статті українською, російською та англійською мовами в електронному вигляді (скористайтесь формою пересилання статті)
  • Обсяг статей – до 20 000 знаків (до 0,5 а.а.).
  • Форматування тексту – шрифт, кегль, інтервал, поля – згідно із шаблоном статті).
  • За наявності в статті рисунків (чи інших типів графічного / іконографічного матеріалу), а також нестандартних шрифтів додавати їх окремими файлами.
  • Покликання на джерела (цитування) в тексті статті наводити в квадратних дужках: джерело позначати відповідним номером у списку літератури, після коми – номер сторінки, напр.: [12, с. 44], [3, с. 105–106]. Якщо покликання – на кілька видань, то між ними ставити крапку з комою, напр.: [10, с. 155; 11, с. 102].
  • У списку літератури позиції розташовувати в алфавітному порядку. Літературу оформлювати відповідно до вимог ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» (Докладніше).
  • Список літератури дублювати транслітераційно окремим блоком (Докладніше).
  • Інформація про автора містить: прізвище, ім’я (продублювати в транслітераційно); місце роботи й посаду; за наявності: науковий ступінь, вчене звання.
  • До статті додати: (1) анотації українською та англійською мовами; анотації рекомендуємо готувати на основі чіткого викладу мети, методів і результатів дослідження, англійською мовою анотацію бажано подавати розлогішою, ніж мовою статті; (2) ключові слова (українською й англійською мовами); (3) назву статті англійською мовою; (4) прізвище й ім’я транслітерацією); до анотацій додаються ключові (5–10 слів).
  • До статті додати індекс УДК.

Шаблон рукопису статті

Під час підготовки статті для нашого видання скористайтеся цим шаблоном: