Випуск 10 (2018)
Дослідження з енциклопедистики

Галузева енциклопедія як важливий етап розвитку наукової дисципліни та її терміносистеми (на прикладі циклу праць із гірництва й геології «Гірнича енциклопедія»)

На прикладі циклу праць «Гірнича енциклопедія» показано особливості розвит­ку окремих наукових дисциплін – гірництва, геології; передусім їх фахового термінологічного забезпечення. Стаття характеризує «Гірничу енциклопедію», її актуальність для технічної освіти в Україні, інтеграції загалом вітчизняної вищої освіти в європейський та світовий освітній простір.

Література

Білецький В. Загнітко А., Манець І. Досвід удосконалення сучасної української гірничої термінології // Донецький вісник НТШ. Донецьк, 2003. Т. 3. С. 97–104;

Білецький В., Загнітко А., Манець І., Ященко Ю. Розвиток і функціонування у науково-технічній літературі національної гірничої та екологічної термінології // Проблеми експлуатації обладнання шахтних стаціонарних установок. Вип. 96. Донецьк, 2003. С. 222–229;

Білецький В., Манець І. Проблеми української термінології в гірництві, екології та техногенній безпеці // Проблемы эксплуатации оборудования шахтных стационарных установок. Вып. 97. Донецк, 2003. С. 114–117;

Білецький В., Ященко Ю., Загнітко Ф., Манець І. Українська гірнича терміно­логія: становлення, удосконалення і вживання // Уголь Украины. 2003. № 12. С. 48–50;

Білецький В. Досвід розробки національної української терміносистеми в гірничій галузі // Мова і час: збірник наукових праць. Донецьк, 2009. С. 14–20;

Білецький В. Створення першої вітчизняної «Гірничої енциклопедії» // Вісник НУ «Львівська політехніка». Сер.: Проблеми української термінології. 2000. № 453. С. 483–487;

Білецький В. Проект «Гірнича енциклопедія» // Новые технологии под­земного строительства и добычи полезных ископаемых: Материалы международной научно-технической конференции. Алчевск: ДонДТУ. 2008. С. 207–210; Фик І. «Гірнича енциклопедія» – вагомий внесок у гірничу науку // Вісник Харківського національного університету імені В. Каразіна. 2013. № 1098. С. 149.

Гірничий енциклопедичний словник: У 3 т. Т. 1 / Відп. ред. В. Білецький. Донецьк: «Східний видавничий дім», 2001. 512 с. Гірничий енциклопедичний словник: У 3 т. Т. 2 / Відп. ред. В. Білецький. Донецьк: «Східний видавничий дім», 2002. 632 с.

Гірничий енциклопедичний словник: У 3 т. Т. 3 / Відп. ред. В. Білецький. Донецьк: «Східний видавничий дім», 2004. 752 с.

Зуєвська Н. «Мала гірнича енциклопедія» – внесок в українську гірничу освіту, науку, термінологію // Матеріа­ли VI Міжнародної науково-технічної конференції «Енергетика. Екологія. Людина». Вип. 5. Київ, 2014. С. 137–139.

Колган О. Семантична та словотвірна структура української гірничої термінології. Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук, спец.: 10.01.01 – «українська мова» / Запорізький національний університет. Запоріжжя, 2009. 18 с.

Мала гірнича енциклопедія: У 3 т. Т. 1 / Відп. ред. В. Білецький. Донецьк: «Донбас», 2004. 640 с.; Мала гірнича енциклопедія: У 3 т. Т. 2 / Відп. ред. В. Білецький. Донецьк: «Донбас», 2007. 652 с.

Мала гірнича енциклопедія: У 3 т. Т. 3 / Відп. ред. В. Білецький. Донецьк: «Східний видавничий дім», 2013. 644 с.

Соболь В. Львів, 26.03.2016: ХХVII наукова сесія наукового товариства ім. Шевченка в Україні // Studia Polsko-Ukrainskie. 2016. T. 3. C. 193–200.