Випуск 10 (2018)
Дослідження з енциклопедистики

Про порушення і захист «екології» енциклопедичних знань (огляд звіту Центру досліджень Європейського парламенту про національні онлайн-енциклопедії в країнах Європи)

Дослідження присвячено питанням екосистеми енциклопедичних знань. Річ у тім, що довідкову інформацію нині дедалі частіше використовують як засіб маніпуляції громадською свідомістю (з політичних, ідеологічних, економічних тощо міркувань), що яскраво помітно на прикладі онлайн-енциклопедій з вільним доступом до редагування розміщеної інформації, зокрема таких, як «Вікіпедія». Статтю побудовано на основі опису аналітичного звіту про онлайн-енциклопедії в країнах Європи, який підготували фахівці Європейського парламенту.

Література

Андрейко Г. Экология информационного пространства: лекционный курс. Харьков, 2015. 112 с.

Емельяненко В.,  Жукова С. Википедия как источник научной информации // Информация как двигатель научного прогресса: Зб. науч. статей по итогам междунар. научно-практической конференции. Стерлитамак, 2018. С. 154–160.

Еремин А. Природа и физиология информационной экологии человека // Экология человека. 2000. № 2. С. 55–60.

Кобільник Б., Гізун А. Роль інформаційно-психологічних впливів у інформаційній війні // Актуальні задачі та досягнення у галузі кібербезпеки:

Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції / КНТУ. Кропив­ницький, 2016. С. 28–29.

Остроухов В., Петрик В. До проблеми забезпечення інформаційної безпеки України // Політичний менеджмент. 2008. № 4. С. 135–141.

Рубан А. Сучасні інформаційні комунікації та їх вплив на масову політичну свідомість і здоров’я людини // Young Scientist. 2017. № 9.1 (49.1). С. 143–147.

Europe’s online encyclopaedias. Equal access to knowledge of general interest? / N. Bentzen; European Parliamentary Research Service. Brussels, 2018.

Vandalism // Wikipedia.