Випуск 10 (2018)
Дослідження з енциклопедистики

Академічні онлайн-енциклопедії в контексті розвитку сучасного інформаційного простору

У статті схарактеризовано явище електронної енциклопедистики й досліджено електронні енциклопедії, створені установами Національної академії наук Украї­ни, що функціонують інтернет-середовищі. Виявлено, що електронні енциклопедії можна поділити на кілька різновидів, основний із яких – онлайн-енциклопедії, що найбільшою мірою вирізняються на тлі класичних друкованих видань характеристиками, спричиненими розвитком інформаційних технологій. Відповідно до цього поділу окреслено вітчизняні академічні енциклопедичні ресурси. Висунуто ідею щодо актуальності створення онлайн-енциклопедії про Національну академію наук України; а також констатовано, що наявні онлайн-енциклопедії не забезпечені повною мірою великим спектром технологічних можливостей їх використання.

Література

Альшева А. Переклад німецької Вікіпедії як шлях до розширення Uanet // Мовні і концептуальні картини світу. 2013. Вип. 46 (1). С. 42–48.

Гаврилишина Н. Регіональна енциклопедистика Полтавщини // Уман­ська старовина. 2016. № 1.

Жежнич П., Гірняк М. Особливості формування енциклопедії в сучасних умовах розвитку інформаційних технологій // Вісник Національного уні­верситету «Львівська політехніка». 2012. № 732: Комп’ютерні науки та інформаційні технології. С. 400–405.

Железняк М. Українська електронна енциклопедистика: тенденції розвитку та місце в інформаційному просторі держави // Енциклопедичний вісник України. 2017. Ч. 8–9. С. 7–21.

Смолій В., Боряк Г. Сучасна історична енциклопедистика: здобутки і пер­спективи розвитку // Вісник НАН України. 2015. № 3. С. 44–60.

Ялафов Ф., Гилязов И., Хабибуллин М. Методологические основы он­лайн-­энциклопедии // Международный журнал прикладных и фунда­ментальных исследований. 2017. № 10. С. 20–24.