Випуск 6-7 (2015)
Матеріали IV міжнародної наукової конференції «Українська енциклопедистика»

Видатні особистості козацького роду Скоропадських

Література

 1. Бушак С. М. Заснування храму вітчизняної науки (до 80-річчя Української Академії наук та 125-річчя з дня народження П. П. Скоропадського) // Наукові праці інституту фундаментальних досліджень. К., 1998. С. 153—166.
 2.  Гусєв В. І., Дрожжин В. П., Калінцев Ю. О., Сокирко О. Г., Червінський В. І. Видатні постаті в історії України ІХ—ХІХ ст. Короткі біографічні нариси. Історичні та художні портрети. К., 2002. 359 с.
 3. Грушевський М. С. Три Академії // Вісник АН УРСР. 1991. № 11. С. 89—99.
 4. Донцов Дмитро. Рік 1918, Київ. К., 2002. 208 с.
 5. «До тебе прихильна, дарма, що кавалергард» (Листи Є.І. Милорадович до Г. О. Милорадовича (1860—1865 рр.). Чернігів, 2002. 104 с.
 6. Енциклопедія історії України. Том 2: Г—Д. К., 2004. 528 с.
 7. Історія Академії наук України. 1918—1923. Документи і матеріали. К., 376 с.
 8. Історія України в особах: ІХ—XVIII ст. / Укл. В. Замлинський, І. Войцехівська, В. Галаган та ін. К., 1993. 396 с.
 9. Кучер Р. В. Наукове Товариство імені Т. Шевченка. К., 1992. 112 с.
 10. Онопрієнко В. І., Щербань Т. О. Українське наукове товариство. Вклад у національну культуру // Вісник АН УРСР. 1990. № 11. С. 62—75.
 11. Отт-Скоропадська О. Остання з роду Скоропадських. Львів, 2004. 472 с.
 12. Полонська-Василенко Н. Д. Українська Академія наук: Нарис історії. К., 1993. 416 с.
 13. Романів О. М., Грицак Я. Й. НТШ: етапи діяльності // Вісник АН УРСР. 1990. № 3. С. 69—76.
 14. Романів О. Наукове товариство ім. Шевченка — перша Українська Академія наук // Київська старовина. 1999. № 2. С. 49—71.
 15. Скоропадський П. П. Спогади. К.; Філадельфія. 1995. 493 с.
 16. Тростянець. Чернігів, 2009. 8 с. Серія «Чернігівщина туристична».