Випуск 6-7 (2015)
Матеріали IV міжнародної наукової конференції «Українська енциклопедистика»

Мистецький Світовид Василя Копайгоренка

Література

  1. Василь Копайгоренко. Малярство: 6—24 вересня 2011 р.: каталог виставки. К., 2011. 9 с.; Vasyl Kopaihorenko = Василь Копайгоренко // Contempo Art Ukraine. Washington, 2004. № 3: Kyiv-Pechersk Lavra Studios = Митці лаврських майстерень. C. 22—27.
  2. Відкриття виставки мистецького гурту «СВІТОВИД» // Нова січ. 27.11.2010.
  3. Полтавська Ю. Дивосвіт Василя Копайгоренка // Артанія: Мистецтво. Культурологія. Націологія. Історія. 2011. № 3. С. 104—112; Полтавська Ю. Творчість Василя Копайгоренка // Гомін України. Toronto, 2011.  25 січня. С. 8; Полтавська Ю. Декоративність та змістовність // Образотворче мистецтво. 2007. № 2. С. 122—123.
  4. Світовид: Малярство. Графіка. Скульптура = Svitovyd: Painting. Graphic Art. Sculpture. К., 1999.
  5. Ткаченко С., Копайгоренко В. Під знаком Ярила: вірші. К., 2014.
  6. Чуйко Т. П. Копайгоренко Василь Валентинович // Енциклопедія Сучасної України. К., 2014. Т. 14. С. 418.