Випуск 6-7 (2015)
Матеріали IV міжнародної наукової конференції «Українська енциклопедистика»

Військові заклади та установи Києва на сторінках українських енциклопедичних видань

Література

  1. Большая советская энциклопедия: В 30 т. / Гл. ред. А. М. Прохоров. 3-е изд. М., 1971. Т. 5.  С. 239—240.
  2. Енциклопедія історії України: У 10 т. / Гол. ред. В. А. Смолій; НАН України, Ін-т історії України. К., 2003. Т. 1. С. 598—599.
  3. Енциклопедія сучасної України: У 30 т. Т. 1—15. К., 2001—2014.
  4. Енциклопедія українознавства. Загальна частина / Гол. ред. В. Кубійович, З. Кузеля. К., 1995. Т. 3. С. 1166—1194.
  5. Звід пам’яток історії та культури України: Енцикл. вид.: Київ  / Гол. ред. В. Смолій. Ч. 1—2. 1999—2004.
  6. Київ: Історико-біографічний енциклопедичний словник. К., 2007. 1120 с.
  7. Киев: Энциклопедический справочник / Под ред. А. В. Кудрицкого. Изд. 2-е. К., 1985. — 760 с.
  8. Українська радянська енциклопедія: У 12 т. Вид. 2-е. К., 1978. Т. 2. С. 286.