Випуск 6-7 (2015)
Матеріали IV міжнародної наукової конференції «Українська енциклопедистика»

Особливості наповнення статей про науковціву галузевих енциклопедіях України

Література

 1. Азбуковник. Енциклопедія української літератури. Філадельфія, 1966. Т. 1: А—Б. 472 с.; 1973. Т. 2: В—Г. 536 с.
 2. Географічна енциклопедія України: У 3 т. К., 1989. Т. 1: А—Ж. 416 с.; 1990. Т. 2: З—О. 480 с.; 1993. Т. 3: П—Я. 480 с.
 3. Енциклопедія історії України: У 10 т. К., 2003. Т. 1: А—В. 688 с.; 2004. Т. 2: Г—Д. 528 с.; 2005. Т. 3: Е—Й. 672 с.; 2007. Т. 4: Ка—Ком. 528 с.; 2008. Т. 5: Кон—Кю. 568 с.; 2009. Т. 6: Ла—Мі. 784 с.; 2010. Т. 7: Мл—О. 728 с.; 2011. Т. 8: Па—Прик. 520 с.; 2012. Т. 9: Прил—С. 944 с.; 2013. Т. 10: Т—Я. 784 с.
 4. Енциклопедія Сучасної України. К., 2001. Т. 1: А. 824 с.; 2003. Т. 2: Б—Біо. 872 с.; 2004. Т. 3: Біо—Бя. 696 с.; 2005. Т. 4: В—Вог. 700 с.; 2006. Т. 5: Вод—Гн. 728 с.; 2006. Т. 6: Го—Гю. 712 с.; 2007. Т. 7: Ґ—Ді. 708 с.; 2008. Т. 8: Дл—Дя. 716 с.; 2009. Т. 9: Е—Ж. 712 с.; 2010. Т. 10: З—Зор. 712 с.; 2011. Т. 11: Зор—Как. 712 с.; 2012. Т. 12: Кал—Киї. 712 с.; 2013. Т. 13: Киї—Кок. 712 с.; 2014 Т. 14: Кол—Кос 768 с.; 2014. Т. 15: Кот—Куз. 712 с.
 5. Мистецтво України. Енциклопедія: У 5 т. К., 1995. Т. 1: А—В. 400 с.
 6. Радянська енциклопедія історії України: В 4 т. К., 1969. Т. 1: Абазин—Державець. 552 с.; 1970. Т. 2: Державін—Лестригони. 552 с.; 1971. Т. 3: Летичів—Розкопки. 576 с.; 1972. Т. 4: Розлив—Яцкевич. 576 с.
 7. Українська Літературна Енциклопедія: У 5 т. К., 1988. Т. 1: А—Г. 536 с.; 1990. Т. 2: Д—К. 576 с.; 1995. Т. 3: К—Н. 496 с.
 8. Українська мова. Енциклопедія. К., 2000 752 с.; 2-е вид., випр. і доповн.: 2004. 824 с.; 3-є вид., доповн.: 2007. 856 с.
 9. Шевченківська енциклопедія: У 6 т. К., 2012. Т. 1: А—В. 744 с.; 2012. Т. 2: Г—З. 760 с.; 2013. Т. 3: І—Л. 888 с.
 10. Шевченківський словник: В 2 т. К., 1976. Т. 1: А—Мол. 416 с.; 1977. Т. 2: Мол—Я. 412 с.; 2-е вид.: 1978.
 11. Юридична енциклопедія: У 6 т. К., 1998. Т. 1: А—Г. 672 с.; 1999. Т. 2: Д—Й. 744 с.; 2001. Т. 3: К—М. 792 с.; 2002. Т. 4: Н—П. 720 с.; 2003. Т. 5: П—С. 736 с.; 2004. Т. 6: Т—Я. 768 с.