Випуск 6-7 (2015)
Матеріали IV міжнародної наукової конференції «Українська енциклопедистика»

«Українська радянська енциклопедія» та АН УРСР

Література

 1. Eesti Nõukogude Entsüklopeedia. — I: A—DYN. — Tallinn, 1968;  Беларуская Савецкая Енциклапедия: У 12 т. / Гал. рэд. П. У. Броўка. — Мн., 1969—1975. — Т. 1—12; Az?rbaycan Sovet Ensiklopediyas?. — Baki, 1974. — Sild 1.
 2. Архів Президії НАН України, ф. 251, оп. «Наукові кадри і аспірантура», спр. 248, 229 арк.
 3. Архів Президії НАН України, ф. 251, оп. 1, спр. 699, 492 арк.
 4. Архів Президії НАН України, ф. 251, оп. 1, спр. 941, 300 арк.
 5. Борчук С. Друга спроба підготовки «Української Радянської Енциклопедії» (1944—1947 рр) // Галичина. — 2013. — С. 115—124.
 6. Борчук С. Маловідома сторінка «розширення прав союзних республік»: «Українська Радянська Енциклопедія» — 2 (1944—1947 рр.) // Краєзнавство. — 2013. — № 1. — С. 188—199.
 7. Борчук С. Українська радянська енциклопедистка. Скрипниківська доба. (1927 — 1937 рр.) // Вісник Прикарпатського університету. Історія. — Вип. 18. — С. 55—60.
 8. Демиденко Т. Маловідомі сторінки з історії української енциклопедистики: Спроба відродження проекту УРЕ у 1944—1947 рр. // Український історичний збірник. — К., 2009. — Вип. 12. — С. 215—224.
 9. Теличко А. М. Громадсько-політична діяльність М. Бажана у 1953—1959 рр. // Вісник Академії праці і соціальних відносин. — 2007. — № 2. — С. 159—163.
 10. Теличко А. М. Громадсько-політична та науково-організаційна діяльність Миколи Бажана // Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 Історія України / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. — К., 2009.— 202 с.
 11. Фельбаба М. Нездійснений проект: З історії підготовки скрипниківської «Української Радянської Енциклопедії» // Історія України: Маловідомі імена, події, факти: зб. статей / Відп. ред. П. Т. Тронько. — К., 1999. — Вип. 8. — С. 362—370.
 12. ЦДАВО України ф. 2, оп. 9, спр. 4954, 181 арк.
 13. ЦДАГО України, ф. 1, оп. 31, спр. 674, 292 арк.