Випуск 6-7 (2015)
Матеріали IV міжнародної наукової конференції «Українська енциклопедистика»

Онлайн-версія Енциклопедії Сучасної України: до початку реалізації проекту

Література

  1. MySQL. Руководство администратора. М.: «Вильямс», 2005. 624 с.
  2. Кузнецов М., Симдянов И. Объектно-ориентированное программирование на PHP. С.-Петербург: «БХВ-Петербург», 2007. 608 с.
  3. Суэринг С., Конверс Т., Парк Дж. PHP и MySQL. Библия программиста. 2-е изд. Пер. с англ. М.: «Диалектика», 2010. 912 с.
  4. Зандстра М. PHP: объекты, шаблоны и методики программирования. 3-е изд. Пер. с англ. М.: «Вильямс», 2010. 560 с.
  5. Бибо Б., Кац И. jQuery: Подробное руководство по продвинутому JavaScript. 2-е изд. Пер. с англ. С.-Петербург: «Символ-Плюс», 2011. 624 с.