Випуск 8-9 (2017)
Енциклопедисти сучасної України

Чумаченко Віктор Кирилович (1956–2017): життєвий і науковий шлях енциклопедиста з Кубані

Статтю присвячено філологу (літературознавцю), історику й енциклопедисту В. Чумаченкові. Автор, спираючись на власний досвід дружнього спілкування з науковцем та окремі джерела, подає цікаві біографічні факти, розповідає про життєві й наукові пріоритети, найважливіші проекти одного з найвидатніших україністів у Росії. Опис життєвого й наукового шляху В. Чумаченка окреслює також загальний стан українського етносу на Кубані, зокрема його культурний стан й перспективи розвитку.

Література

Авраменко А. Достижения и недостатки двух новейших уникальных изданий по истории Кубани // Голос минувшего: Кубанский исторический журнал. 1998. № 1–2. С. 66–69.

Авраменко А. Третя збірка «Кубань – Україна» і проблеми кубанської україністики (з практики діяльності сучасних українських громадських фундацій на Кубані) // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка. Історія. 2009. Т. 25. С. 182–195.

Білецький В. Українці України і Кубані: рух назустріч один одному (до історії співпраці громадських організацій Донеччини і Кубані: 1992–2009 рр.) // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка. Історія. 2009. Т. 25. С. 212–213.

Бондарь Н. Некоторые формы взаимодействия русской и украинской традиций в условиях Кубани // Кубань–Украина. Шевченковские чтения–2008. Историко-культурные связи Кубани и Украины: к 70-летию В. Захарченко: материалы научно-практической конференции. Краснодар: Пресс-Имидж, 2008. С. 141.

Боук Б., Чумаченко В. «Американський слід» у долі наукового архіву Федора Щербини: від гіпотези до підтвердження її // Пам’ятки України: історія та культура. 2005. № 3–4. С. 190–199.

В. К. Чумаченко в воспоминаниях друзей и коллег // Наследие веков. Краснодар, 2017. № 4 (12). С. 112.

Гололоб В. (Чумаченко В.). Первый опыт кубанских энциклопедистов // Кубань: Проблемы культуры и информатизации. 1998. № 2. C. 53–54.

Заслуженный бомж Кубани – 2 // Форум Кубань.Ру.

Козак Мамай: Навчальний посібник-хрестоматія з української літератури / Упорядники: В. Оліфіренко, В. Чумаченко. Київ – Донецьк – Краснодар, 1998. 224 с.

Мова (Лиманський) В. Куліш, Байда і козаки. Інтермедія до драми П. Куліша «Байда» з додатком листа Василя Мови до Василя Гнилосирова і драми П. Куліша «Байда, князь Вишневецький». Супровідні статті і редакція Ю. Шевельова і В. Чумаченка. Нью-Йорк, 1995.

«Прощавай, Україно, ми були останніми...»: Інтерв’ю з ученим секретарем Товариства української культури Кубані, професором Віктором Кириловичем Чумаченком // Вісник Товариства української культури Кубані. 2005. № 2 (42), 7 листопада.

Скибицкая И. Из истории одной переписки, или Нужны ли украинцы Кубани Генеральному консульству Украины в Ростове-на-Дону? // Кубань–Украина: вопросы историко-культурного взаимодействия. 2010. Вып. 4. С. 326–335.

Слуцький А. Сьогодні сповнилося 50 років з дня народження відомого кубанського професора-українофіла Віктора Кириловича Чумаченка // Вісник Товариства українців Кубані (Краснодар). 2006, 27 квітня. URL: kobza.com.ua/visnyk-krasnodar/1365-ukrajinska-dusha-redaktora-visnyka.html.

Сытин А. Мракобесие Российского института стратегических исследований: взгляд изнутри.

Фролов Б., Чумаченко В. Разговор по существу: Рецензія на кн.: Українське козацтво: Мала енциклопедія. Київ; Запоріжжя, 2002. 568 с. // Культурная жизнь Юга России. Краснодар, 2003. № 4 (6). С. 65–71; Чумаченко В. Казачья энциклопедия: попытка № 3: Рецензия на кн.: Казачество: Энциклопедия / Гл. ред. А. Федотов. Москва, 2003. 400 с. // Культурная жизнь Юга России. Краснодар, 2004. № 4. С. 79–86.

Чумаченко В. Воспоминания Ф. Щербины (к проблеме этнокультурной идентичности автора) // Кубань–Украина: вопросы историко-культурного взаимодействия. 2008. Вып. 3. С. 46–61; Чумаченко В. Краткий путеводитель по воспоминаниям Ф. Щербины // Культурная жизнь Юга России.  2008. № 3 (28). С. 145–154; Чумаченко В. Шесть чувалов бесценного наследства: готовится к отправке в типографию четвёртый том шеститомного собрания сочинения казачьего историка Фёдора Щербины // Кубанские новости. 2014, 17 сентября С. 8.

Чумаченко В. Идентичность кубанского казачества (научный и идеологический аспекты проблемы) // Культурні зв’язки Донеччини з українським зарубіжжям: матеріали науково-практичної конференції. Донецьк, 2004. С. 198–199.

Чумаченко В. Казачья литературная Голгофа (кубанские писатели, историки и журналисты – жертвы политических репрессий) // Третьи кубанские литературно-исторические чтения: Материалы научно-теоретической конференции (доклады, научные сообщения, публикации). Краснодар, 2001. С. 255–266.

Чумаченко В. «Кубанская библиотека» в свете проблемы идентичности // Культурная жизнь Юга России. 2009. № 2 (31). С. 71–74.

Чумаченко В. О гэбэшном «филиальчике» в ЮФУ: Ростовские украиноведы начинают карьеру с клеветы // Вісник Товариства українців Кубані (Краснодар). 2009, 1 лютого.

Чумаченко В. Светлая душа: К 70-летию со дня рождения В. Лихоносова // Культурная жизнь Юга России. 2006. № 2 (16). С. 3.

Энциклопедический словарь по истории Кубани с древнейших времён до октября 1917 года / Под ред. Б. Трехбратова. Краснодар, 1997. 560 с.