Випуск 8-9 (2017)
Дослідження з енциклопедистики

Проблеми поєднання наукової і творчої спадщини у статтях-персоналіях «Енциклопедії Сучасної України»

Показано, що в «Енциклопедії Сучасної України» у статтях про вчених є тенденція висвітлювати інші, окрім наукового, види діяльності персоналій. У зв’язку з цим простежено основні проблеми, що виникають у процесі подання інформації про особу, яка відома не лише науковою, а й іншою діяльністю (суспільною, громадсько-політичною, мистецькою, літературною, спортивною тощо). Часто цей бік діяльності науковця залишається осторонь уваги укладачів енциклопедичних видань, особливо галузевих. Звернено увагу на особливості подання інформації в статті-персоналії залежно від характеру реалізації особи в кількох галузях життєдіяльності.

Література

Железняк М. Від ЕУ до ЕСУ (коротка історія феномену «Енциклопедії сучасної України») // Українська енциклопедистика. Матеріали III Міжнародної наукової конференції «Українська енциклопедистика» / За ред. М. Железняка; НАН України, Інститут енциклопедичних досліджень. Київ, 2014. С. 52–60.

Муріна С. Енциклопедичні видання як джерело формування українського національного біографічного архіву (На прикладі «Радянської енциклопедії історії України» та «Енциклопедії історії України») // Українська біографістика. 2015. Вип. 12. С. 392–405.

Чишко В. Основні принципи створення Українського біографічного словника // Українська біографістика. 1999. Вип. 2 . С. 6–18

Шарапова Р. Роль и значение энциклопедической науки в истории и современности // История России и Татарстана: Итоги и перспективы энциклопедических исследований. Казань, 2012. С. 196–200.

Шушківський А. Особливості наповнення статей про науковців у галузевих енциклопедіях України // Енциклопедичний вісник України. 2015. Число 6–7. С. 99–107.

Шушківський А. Особливості статей-персоналій в «Енциклопедії Сучасної України» // Наука України у світовому інформаційному просторі / НАН України. Вип. 12. Київ, 2015. С. 122–127.